Eric Turkowski

Eric Turkowski
  • Otsego, MN
  • Years on Tour: 3
  • Champions Tour Wins: 0
  • Champions Tour Top Tens: 0
  • Champions Tour Championship Qualifier: 0
  • Champions Tour Championships Wins: 0
  • Sponsors: Towtector, All-Terrain Tackle, Onyx
  • Lifetime Champions Tour Earnings: $1,500
Media: